Как да изберем счетоводител?

След като сте решили, че е време да наемете счетоводител, следващата стъпка е да изберете кой счетоводител или счетоводна фирма да наемете.

Важно е да отделите време, за да направите това внимателно, като има няколко неща, които трябва да обмислите първо. Ще трябва да помислите по въпроси като местоположението на счетоводителя, колко ще можете да платите на счетоводителя и дали ще ви помогне да намалите данъците за вашия бизнес.

В интерес на вашата компания е да имате опитен, способен човек, който да се занимава с една от най-важните области на вашия бизнес – вашите финанси. Правилният счетоводител ще ви спести време и пари година след година.

Немислимо е даден бизнес, независимо от размера му, да съществува без да има отношения със счетоводител, като в съвременната обстановка все по-често от такъв имат нужда и хора в качеството им на физически лица. Вариантите за избор на счетоводител и оформянето на отношенията с него могат да бъдат различни. При всяко положение първо трябва да решите дали ще:

Несъмнено всеки един вид отношения имат своите плюсове и минуси, като сами трябва да прецените кой вариант би ви прилегнал най-добре или да решите това след кратка консултация със специалист.

Несъмнено един от ключовите елементи на успеха на вашия бизнес е откриването на добър счетоводител, който да ви осигури навременни, подходящи и ефективни съвети в непрекъснато променящата се законова рамка. Важни елементи са и това счетоводителят ви да е в състояние да ви обясни по разбираем начин сложната счетоводна материя, която ви касае, а също така и да е в крак с непрестанно развиващите се технологии, като по този начин ще може да ви даде съвет за подходящ софтуерен продукт отговарящ на вашите нужди. Важно е счетоводителят ви да има необходимите партньори, чрез които ще подпомогне вашия бизнес, като например доверен сервиз отговарящ за покупката и поддръжка на касовите апарати, доверен адвокат помагащ в сложните юридически казуси, служба трудова медицина и други. Всичко това би допринесло за растежа на бизнеса ви!

При всеки един от горните варианти за оформяне на взаимоотношенията с вашия бъдещ счетоводител ще стигнете и до момента, в който трябва да договаряте определена цена за услугите. Тя може да варира многократно в зависимост дали ще използвате услугите на директно нает при вас счетоводител или външен консултант. Важно е да знаете, че критериите за определяне на цената на услугата са в много измерения и често те са различни при всеки един счетоводител, като голямо тегло има и конкретния опит на счетоводителя.

След като имате отговор на някои от горните въпроси проведете среща с няколко счетоводни фирми и счетоводители, като обърнете внимание на техния опит, сфери в които са се занимавали, до колко зает е счетоводителя или счетоводната кантора, какво конкретно би ви предложил, като услуги и цена. След като съберете информация за тях преценете всички слаби и силни страни на всички, с които сте се срещнали и направете най-добрия за вас избор, като не трябва да пренебрегвате и личното си усещане за счетоводителя, който ще ви обслужва. Дори и да е най-добрият специалист в града, ако общуването с него е трудно и не чувствате комфорт при работата си с него, то по-добре да изберете друг счетоводител, който ще е по подходящ за вас!

Заключение

Добрите счетоводители ще помогнат на вашата компания да расте. Вашият счетоводител ще бъде тясно ангажиран с дейността на вашата компания, така че това решение не трябва да се приема леко. Ще имате нужда от човек, на когото можете да се доверите, който има необходимия опит и който ще бъде там, когато имате нужда от него.

Добрите счетоводители помагат на компаниите да растат, като управляват сложна финансова работа и предлагат съвети по практически бизнес въпроси. Това гарантирано ще ви спести пари в краткосрочен и дългосрочен план.