Всичко, което трябва да знаете за „револвиращия“ кредит

Достъпът до личен заем или кредит е едно от предимствата, които предлага финансовата система. В днешно време е възможно да се намери вариант, който да отговаря на нуждите на това, което клиентът търси, и, което е по-важно, да отговаря на неговите или нейните възможности за плащане. Защото не трябва да забравяме, че сумата, която даден субект може да ни предостави, трябва да бъде върната, и то почти сигурно с лихва.

Начин на финансиране

Револвиращият кредит е гъвкав вид заем, който кредитополучателят може да погасява на вноски по свой избор в рамките на параметрите, определени от банката. Освен това с погасяването на сумата тя отново става достъпна за изразходване.

Револвирането се свързва с определен вид карта, въпреки че може да се прилага за всеки финансов продукт. Въпреки че понастоящем револвиращите карти са основното средство за предоставяне на револвиращ кредит, нищо не пречи да се разработят нови форми на револвиращ кредит, свързани с други платежни инструменти, като се има предвид експоненциалният технологичен напредък в тази област.

Ето защо трябва да обърнете голямо внимание и да сте много внимателни към договора за кредит или заем, който ще подпишете, особено към дребния шрифт.

Предимства и недостатъци

Основните предимства са:

  • Те ви позволяват да отложите ежедневните си покупки по гъвкав и удобен начин.
  • Заемът може да бъде погасен на вноски по избор на клиента; той може да избере еднократно плащане в края на месеца (обикновено без лихва) или да раздели сумата на няколко месечни вноски.
  • Плащането може да бъде процент от непогасения остатък в рамките на установените от институцията граници или фиксирана вноска, независимо от остатъка от кредита.
  • Това е бърз кредит, който се получава лесно.

Недостатъците му са:

  • Прилага се лихвен процент, който е по-висок от този на обикновена кредитна карта. Револвиращите кредитни карти могат да платят до 3,3 пъти по-висока лихва. Проверете договора, където това ще бъде посочено.
  • Може да има опасна комбинация от много ниски погасителни вноски с много високи лихвени проценти.
  • Могат да се прилагат различни видове такси или неустойки, например, ако не правите минимум една покупка на месец.
  • В допълнение към лихвата може да се прилага и такса за усвояване на парични средства и такса за поддръжка.